Format liczb: Dodaj miejsce dziesiętne

Dodaje miejsce dziesiętne liczbom w zaznaczonych komórkach.

Ikona

Format liczb: Dodaj miejsce dziesiętne