ROK

Zwraca rok w postaci liczby zgodnej z zasadami obliczeń wewnętrznych.

Składnia

ROK(liczba)

Liczba oznacza wewnętrzną wartość daty, dla której należy zwrócić rok.

Przykłady

=ROK(1) zwraca wartość 1899

=ROK(2) zwraca wartość 1900

=ROK(33333,33) zwraca wartość 1991