NUM.TYG

Funkcja NUM.TYG przekształca numer tygodnia w roku na wewnętrzną postać wartości daty, jak zdefiniowano w standardzie ODF OpenFormula i jest kompatybilna z innymi arkuszami kalkulacyjnymi.

Obsługiwane są dwa systemy numerowania tygodni:

System 1: Tydzień zawierający pierwszego stycznia jest pierwszym tygodniem roku i jest numerowany jako pierwszy tydzień.

System 2: Tydzień zawierający pierwszy czwartek roku jest pierwszym tygodniem roku i jest numerowany jako pierwszy tydzień. Oznacza to, że pierwszy tydzień dowolnego roku zawiera 4 stycznia. System ten jest zdefiniowany przez normę ISO 8601 i oznacza, że tydzień rozpoczyna się w poniedziałek.

Składnia

WEEKNUM(Liczba [; Tryb])

Liczba oznacza liczbę wewnętrzną określającą datę.

Tryb ustala początek tygodnia i system numerowania tygodnia. Parametr jest opcjonalny. Jeśli został pominięty, domyślna wartość wynosi 1.

1 = Niedziela, system 1

2 = Poniedziałek, system 1

11 = Poniedziałek, system 1

12 = Wtorek, system 1

13 = Środa, system 1

14 = Czwartek, system 1

15 = Piątek, system 1

16 = Sobota, system 1

17 = Niedziela, system 1

21 = Poniedziałek, system 2 (ISO 8601)

150 = Poniedziałek, system 2 (ISO 8601, dla zgodności z programem Gnumeric)

Przykłady

=NUM.TYG(DATA(1995;1;1);1) zwraca 1

=NUM.TYG(DATA(1995;1;1);2) zwraca 52. Jeśli tydzień zaczyna się w poniedziałek, niedziela należy do ostatniego tygodnia poprzedniego roku.

=NUM.TYG(DATA(1995;1;1);21) zwraca 52. Tydzień 1 zaczyna się w poniedziałek, 1995-01-02.

=NUM.TYG(DATA(1999;1;1);21) zwraca 53. Tydzień 1 zaczyna się w poniedziałek, 1999-01-04.