SEKUNDA

Zwraca sekundę dla podanej wartości czasu. Sekunda jest zwracana w postaci liczby całkowitej pomiędzy 0 i 59.

Składnia

SEKUNDA(liczba)

Liczba jest liczbą dziesiętną oznaczającą wartość czasu, dla której jest zwracana jest sekunda.

Przykłady

=SEKUNDA(TERAZ()) zwraca bieżącą sekundę

=SEKUNDA(C4) zwraca 17, jeśli zawartość komórki C4 = 12:20:17.