ODEJMOWANIE

Odejmuje zestaw liczb i podaje wynik bez eliminowania drobnych błędów zaokrąglania.

Składnia

ODEJMOWANIE(Odjemna,Odjemnik1, Odjemnik2,...)

Odejmuje odjemnik(i) od odjemnej bez eliminowania błędów zaokrąglania. Funkcja powinna zostać wywołana z co najmniej dwoma parametrami.

Przykłady

ODEJMOWANIE(0.987654321098765, 0.9876543210987) zwraca 6.53921361504217E-14

ODEJMOWANIE(0.987654321098765)zwraca Błąd:511 (Brakująca zmienna), ponieważ ODEJMOWANIE wymaga co najmniej dwóch liczb.