TERAZ

Zwraca datę i godzinę systemową. Wartość jest aktualizowana po każdym przeliczeniu arkusza lub po każdej modyfikacji wartości komórki.

Składnia

TERAZ()

TERAZ jest funkcją bezargumentową.

Przykład

=TERAZ()-A1 zwraca różnicę pomiędzy datą określoną w komórce A1 i chwilą obecną. Wynik należy sformatować jako liczbę.