Funkcja MIN.WARUNKÓW

Zwraca minimum z zawartości komórek w zakresie, który spełnia wielokrotność kryteriów w wielokrotności zakresów.

Składnia

MIN.WARUNKÓW(Func_Range; Range1; Criterion1 [ ; Range2; Criterion2 [;...]]))

Maks_zakres – wymagany argument. Zakres komórek, nazwa zakresu lub etykieta kolumny lub wiersz zawierający wartości do obliczenia minimum.

Criterion1 – required argument. A string expression representing a logical condition or a cell reference to such string expression. The expression can contain text, numbers, regular expressions or wildcards (if enabled in calculation options).

Zakres2 – Opcjonalnie. Zakres2 i wszystkie następujące oznaczają to samo co Zakres1.

Kryterium2 – opcjonalne. Kryterium2 i wszystkie następujące oznaczają to samo jak Kryterium1.

Ikona ostrzeżenia

Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.


Ikona notatki

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


Ta funkcja może mieć do 255 argumentów, co oznacza, że ​​można podać 127 zakresów kryteriów i kryteriów dla nich.

Ikona ostrzeżenia

Jeśli komórka zawiera PRAWDA, jest traktowana jak 1. Jeśli zawiera FAŁSZ – jak 0 (zero).


Ikona notatki

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Przykłady

Poniżej opisano działanie tego pola na tabeli

A

B

C

1

Nazwa produktu

Sprzedaże

Przychód

2

ołówek

20

65

3

ołów

35

85

4

notes

20

190

5

książka

17

180

6

piórnik

nie

nie


Ikona ostrzeżenia

We wszystkich przykładach poniżej, zakresy dla sumy obliczeń zawierają wiersz #6, który jest ignorowany, ponieważ zawiera tekst.


Proste użycie

=MIN.WARUNKÓW(B2:B6;B2:B6;"<35")

Oblicza minimalne wartości z zakresu B2: B6, które są mniejsze lub równe 20. Zwraca 17.

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">90")

Oblicza minimalne wartości z zakresu C2:C6, które są niższe niż 90 i odpowiadają komórkom z zakresu B2:B6 o wartościach większych lub równych 20. Zwraca 190.

Użycie wyrażeń regularnych i funkcji zagnieżdżonych

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza minimalne wartości z zakresu C2:C6, które odpowiadają wszystkim wartościom z zakresu B2:B6, z wyjątkiem jego minimum i minimum. Zwraca 65.

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;A2:A6;".*książka";B2:B6;"<="&MAX(B2:B6))

Oblicza minimalne wartości z zakresu C2:C6, które odpowiadają wszystkim komórkom z zakresu A2:A6 zaczynając od 'pióra' i do wszystkich komórek w zakresie B2:B6 z wyjątkiem jego minimum. Zwraca 180.

Odwołanie do komórki jako kryterium

Jeśli chcesz łatwo zmienić kryterium, możesz określić je w oddzielnej komórce i użyć odniesienia do tej komórki w stanie funkcji MIN.WARUNKÓW. Na przykład powyższą funkcję można przepisać w następujący sposób:

=MIN.WARUNKÓW(C2:C6;A2:A6;".*"&E2;B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Jeśli E2 = "książka", funkcja zwraca 180, ponieważ łącze do komórki jest zastąpione jego treścią.

Otwórz plik z przykładem: