COSH.LICZBY.ZESP function

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej. Cosinus hiperboliczny liczby zespolonej może być wyrażony przez:

cosh(a+bi)=cosh(a)cos(b)+sinh(a)sin(b)i

Wynik jest zaprezentowany w postaci formatu ciągu, który posiada znaki "i" oraz "j" jako jednostkę urojoną.

Ikona notatki

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Składnia

COSH.LICZBY.ZESP(Liczba_zespolona)

Liczba_zespolona jest liczbą zespoloną, której hiperboliczny cosinus ma być obliczony.

Ikona notatki

Liczba zespolona A jest wyrażeniem ciągu otrzymanym w postaci "a+bi" lub "a+bj", gdzie a i b są liczbami.
Jeśli liczba zespolona jest liczbą rzeczywistą (b=0), to może być wyrażeniem ciągu lub wartością liczbową.


Ikona ostrzeżenia

Funkcja zwraca zawsze ciąg reprezentujący liczbę zespoloną.
Jeśli otrzymano liczbę zespoloną z jej częścią (a lub b) równą zeru, część ta nie jest wyświetlana.


Przykłady

=COSH.LICZBY.ZESP("4-3i")
zwraca -27,0349456030742-3,85115333481178i.

=COSH.LICZBY.ZESP(2)
zwraca 3,76219569108363 jako ciąg. Część urojona jest równa zeru, więc nie jest wyświetlana w wynikach.

Otwórz plik z przykładem: