DATA.WARTOŚĆ

Zwraca liczbę wewnętrznie reprezentującą datę podaną w postaci tekstowej.

Wewnętrzny numer daty jest zwracany w postaci liczby. Liczba jest określona przez system dat używany przez LibreOffice do obliczania dat.

Jeśli ciąg tekstowy zawiera także datę, funkcja DATA.WARTOŚĆ zwróci tylko wartość całkowitą konwersji.

Składnia

DATA.WARTOŚĆ("Tekst")

Tekst jest wyrażeniem określającym poprawną datę i musi być zawarte w cudzysłowie.

Przykład

=DATA.WARTOŚĆ("1954-07-20") zwraca wartość 19925.