DATA

Konwertuje datę zapisaną jako rok, miesiąc, dzień na format wewnętrzny i wyświetla ją zgodnie z formatem komórki. Domyślnym formatem komórki zawierającej funkcję DATA jest format daty, ale można zmienić format komórek na inny numer formatu.

Składnia

DATA (rok; miesiąc; dzień)

Rok jest liczbą całkowitą w zakresie od 1583 do 9957 lub od 0 do 99.

Wybierając pozycje – LibreOffice Ogólne można ustawić rok, od którego dwucyfrowa liczba będzie rozpoznawana jako 20xx.

Miesiąc jest liczbą całkowitą w zakresie od 1 do 12 oznaczającą miesiąc.

Dzień jest liczbą w zakresie od 1 do 31 oznaczającą dzień miesiąca.

Wyższe wartości określające miesiąc i dzień są przenoszone do następnej cyfry. Wprowadzenie formuły =DATA(00;12;31) daje w wyniku "31.12.2000", natomiast wprowadzenie formuły =DATA(00;13;31) - "31.01.2001".

Przykład

=DATA(00;1;31) zwraca wartość 31.01.2000