ŚREDNIA.JEŻELI function

Zwraca średnią arytmetyczną wszystkich komórek w zakresie spełniające dany warunek. Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI sumuje wszystkie wyniki które pasują do logicznego test i dzieli tę sumę przez ilość wybranych wartości.

Składnia

ŚREDNIA.JEŻELI(Zakres; Kryterium [; Zakres_średniej ])

Zakres – argument wymagany. Tablica, nazwa nazwanego zakresu, etykieta kolumny lub wiersz zawierający liczby do uśrednienia, lub liczby, lub tekst dla warunku.

Kryterium – argument wymagany. Warunek w postaci wyrażenia lub odwołania komórki z wyrażeniem, które określa komórki potrzebne do obliczenia średniej. Wyrażenie może zawierać tekst, liczby, wyrażenia regularne (jeśli włączone w opcjach obliczeń) lub symbole wieloznaczne (jeśli włączone w opcjach obliczeń).

Zakres_średniej – opcjonalne. Zakres wartości do obliczenia średniej.

Ikona notatki

Zauważ, że Zakres_średniej nie jest określony, a Zakres jest stosowany zarówno do obliczenia średniej i wyszukiwania zgodnie z warunkiem. Jeśli Zakres_średniej jest określony, to Zakresjest stosowany tylko do testu warunku, podczas gdy Zakres_średniejjest stosowany do obliczenia średniej.
Kryterium musi być wyrażeniem ciągu, w szczególności Kryterium musi być ujęty w cudzysłów ( "Kryterium"), z wyjątkiem nazw funkcji, odwołań komórek i funkcjonowania połączeń ciągu (&).


Ikona notatki

Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Ikona ostrzeżenia

Jeśli komórka w zakresie wartości do obliczenia średniej jest pusta lub zawiera tekst, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI zignoruje tę komórkę.
Jeśli cały zakres jest pusty, zawiera tylko tekst lub wszystkie wartości zakresu nie spełniają warunku (lub dowolna ich kombinacja), funkcja zwraca błąd #DZIEL/0!


Przykłady

Poniżej opisano działanie tego pola na tabeli

A

B

C

1

Nazwa produktu

Sprzedaże

Przychód

2

ołówek

20

65

3

ołów

35

85

4

notes

20

190

5

książka

17

180

6

piórnik

nie

nie


Ikona ostrzeżenia

We wszystkich przykładach poniżej, zakresy dla sumy obliczeń zawierają wiersz #6, który jest ignorowany, ponieważ zawiera tekst.


Ikona ostrzeżenia

We wszystkich obliczeniach poniżej, zakres dla obliczeń średnich zawiera wiersz #6, który jest ignorowany, ponieważ zawiera tekst.


Proste użycie

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B6;"<35")

Oblicza średnią wartości z zakresu B2:B6, która jest mniejsza niż 35. Zwraca 19, ponieważ drugi wiersz nie bierze udziału w obliczeniach.

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Oblicza średnią wartości z tego samego zakresu, która jest mniejsza niż maksymalna wartość tego zakresu. Zwraca 19, ponieważ największa wartość (drugi wiersz) nie bierze udziału w obliczeniach.

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B6;">"&MIN.K(B2:B6;1))

Oblicza średnią wartości z tego samego zakresu, która jest większa niż pierwsza, najmniejsza wartość tego zakresu. Zwraca 25, ponieważ pierwsza, najmniejsza wartość (czwarty wiersz) nie bierze udziału w obliczeniach.

Użycie Zakres_średniej

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B6;"<35";C2:C6)

Funkcja przeszukuje jakie wartości są mniej niż 35 w zakresie B2:B6 i oblicza średnią odpowiadającą wartościom z zakresu C2:C6. Zwraca 145, ponieważ drugi wiersz nie bierze udziału w obliczeniach.

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);C2:C6)

Funkcja przeszukuje jakie wartości z zakresu B2:B6 są większe niż ostatnie wartości w zakresie B2:B6 i oblicza średnią odpowiadającą wartościom z C2:C6. Zwraca 113,31 ponieważ czwarty wiersz (w którym znajduje się co najmniej wartość w zakresie B2: B6) nie bierze udziału w obliczeniach.

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B6;"<"&MAKS.K(B2:B6;2);C2:C6)

Funkcja przeszukuje jakie wartości z zakresu B2:B6 są mniejsze niż druga, duża wartość w zakresie B2:B6 i oblicza średnią odpowiadającą wartościom z zakresu C2:C6. Zwraca 180, ponieważ tylko czwarty wiersz bierze udział w obliczeniach.

Użycie wyrażeń regularnych

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6;"ołów";B2:B6)

Funkcja przeszukuje jakie komórki z zakresu A2:A6 zawierają tylko słowo "ołów" i oblicza średnią odpowiadającą wartościom z zakresu B2:B6. Zwraca 35, ponieważ tylko drugi wiersz bierze udział w obliczeniach. Wyszukiwanie wykonane jest w zakresie A2:A6, lecz wartości są zwracane z zakresu B2:B6.

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6;"ołów.*";B2:B6)

Funkcja przeszukuje jakie komórki z zakresu A2:A6 zaczynają się od słowa "ołów", a na końcu zawierają dowolną ilość innych symboli i oblicza średnią odpowiadającą wartościom z zakresu B2:B6. Zwraca 27,5, ponieważ teraz także słowo "ołówek" spełnia warunek i oba, pierwszy oraz drugi wiersz, biorą udział w obliczeniach.

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6;".*książka.*";B2:B6)

Funkcja przeszukuje jakie komórki z zakresu A2:A6 zawierają słowo "książka", a na początku i na końcu zawierają dowolną ilość innych symboli i oblicza średnią odpowiadającą wartościom z zakresu B2: B6. Zwraca 18,5, ponieważ tylko trzeci i czwarty wiersz bierze udział w obliczeniach.

Odwołanie do komórki jako kryterium

Jeśli chcesz łatwo zmienić kryterium, możesz określić je w osobnej komórce i użyć odwołań do tej komórki w warunku funkcji ŚREDNIA.JEŻELI.

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6;".*"&E2&".*";B2:B6)

Funkcja przeszukuje jakie komórki z zakresu A2:A6 zawierają kombinację znaków określonych w komórce E2, a na początku i na końcu zawierają dowolną ilością innych znaków i oblicza średnią odpowiadającą wartościom z zakresu B2:B6. Jeśli komórka E2 = książka, funkcja zwraca 18,5.

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B6;"<"&E2;C2:C6)

Funkcja przeszukuje jakie komórki z zakresu A2:A6 są mniejsze niż wartość określona w E2 i oblicza średnią odpowiadającą wartościom z zakresu C2:C6. Jeśli komórka E2 = 35, funkcja zwraca 145.