Opcje pola danych

Tabela przestawna umożliwia określenie dodatkowych opcji dla pól danych kolumny, wiersza i strony.

Sortuj wg

Wybierz pole danych, które chcesz posortować według kolumn lub wierszy.

Rosnąco

Sortuje wartości od wartości najmniejszej do największej, to znaczy od A do Z lub 1 do 9. Jeśli okno dialogowe wyświetlono dla zaznaczonego pola, elementy są sortowane według nazwy. Jeśli zaznaczono pole danych, elementy są sortowane według jego wartości wynikowej.

Malejąco

Sortuje wartości od wartości najmniejszej do największej, to znaczy od Z do A lub 9 do 1. Jeśli okno dialogowe wyświetlono dla zaznaczonego pola, elementy są sortowane według nazwy. Jeśli zaznaczono pole danych, elementy są sortowane według jego wartości wynikowej.

Ręcznie

Sortuje wartości alfabetycznie.

Pokaż opcje

Opcje wyświetlania można określić dla wszystkich pól wierszy z wyjątkiem ostatniego (najbardziej wewnętrznego).

Układ

Wybierz tryb układu dla pola w polu listy.

Pusta linia po każdym elemencie

Dodaje pusty wiersz po danych dla każdego elementu w tabeli przestawnej.

Pokaż automatycznie

W przypadku sortowania według określonego pola wyświetla pierwsze lub ostatnie n elementów.

Pokaż

Włącza funkcję automatycznego wyświetlania.

elementy

Wprowadź maksymalną liczbę elementów, które chcesz automatycznie wyświetlić.

Od

Pokazuje górne lub dolne elementy w określonej kolejności sortowania.

Używane pole

Wybierz pole danych, według którego chcesz posortować dane.

Ukryj elementy

Wybierz elementy, które chcesz ukryć z obliczeń.

Hierarchia

Określa żądaną hierarchię. Tabela przestawna musi opierać się na zewnętrznym źródle danych zawierającym hierarchie danych.