Usuń

Usuwa konspekt z zaznaczonego zakresu komórek.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Konspekt - Usuń.