Grupuj

Łączy zaznaczony zakres komórek w grupę wierszy lub kolumn.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Konspekt - Grupuj

F12

Na pasku Narzędzia kliknij ikonę

Ikona

Grupa


Po zgrupowaniu zakresu komórek na marginesie obok grupy jest wyświetlana ikona konspektu. Jej kliknięcie spowoduje ukrycie lub wyświetlenie grupy. Aby rozgrupować zaznaczony obszar, należy wybrać Dane - Grupa i Konspekt - Rozgrupuj.

Dołącz

Wiersze

Grupuje wybrane wiersze.

Kolumny

Grupuje wybrane kolumny.