Filtr zaawansowany

Definiuje filtr zaawansowany.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr zaawansowany... .


Stosowanie filtrów

Wczytaj kryteria filtrowania z

Wybierz nazwany zakres lub wprowadź zakres komórek zawierający kryteria filtrowania, które mają zostać użyte.

Zmniejsz / Maksymalizuj

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do wielkości pola wprowadzania. Dzięki temu zaznaczenie wymaganych odwołań w arkuszu jest łatwiejsze. Ikony zmieniają się wtedy automatycznie w ikonę Maksymalizuj. Jej kliknięcie powoduje przywrócenie oryginalnego rozmiaru okna dialogowego.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona

Zmniejsz

Ikona

Maksymalizuj

Więcej

Wyświetla dodatkowe opcje filtrowania.