Autofiltr

Automatycznie filtruje zaznaczony zakres komórek i tworzy jednowierszowe pola listy umożliwiające wybór elementów do wyświetlenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Autofiltr.

Kliknij na pasku Narzędzia lub Dane tabeli

Ikona

Autofiltr