Kryteria sortowania

Określa opcje sortowania dla zaznaczonego zakresu.

Ikona notatki

W zaznaczeniu muszą zostać uwzględnione nagłówki wierszy i kolumn.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Sortuj - zakładka Kryteria sortowania.

Na pasku standardowym kliknij

Ikona

Sortuj rosnąco

Ikona

Sortuj malejąco


Sortuj wg

Wskaż kolumnę, której chcesz użyć jako głównego klucza sortującego.

Rosnąco

Sortuje zaznaczone elementy od najniższej wartości do najwyższej. Reguły sortowania zależą od ustawień regionalnych. Reguły sortowania można zdefiniować, wybierając pozycje Dane – Sortuj – Opcje. Wartości domyślne definiuje się poprzez wywołanie kolejno pozycji – Ustawienia językowe – Języki.

Malejąco

Sortuje zaznaczone elementy od najwyższej wartości do najniższej. Reguły sortowania można zdefiniować, wybierając pozycje Dane – Sortuj – Opcje. Wartości domyślne definiuje się poprzez wywołanie kolejno pozycji – Ustawienia językowe – Języki.

A następnie

Wskaż kolumnę, której chcesz użyć jako drugorzędnego klucza sortującego.

Rosnąco

Sortuje zaznaczone elementy od najniższej wartości do najwyższej. Reguły sortowania można zdefiniować, wybierając pozycje Dane – Sortuj – Opcje. Wartości domyślne definiuje się poprzez wywołanie kolejno pozycji – Ustawienia językowe – Języki.

Malejąco

Sortuje zaznaczone elementy od najwyższej wartości do najniższej. Reguły sortowania można zdefiniować, wybierając pozycje Dane – Sortuj – Opcje. Wartości domyślne definiuje się poprzez wywołanie kolejno pozycji – Ustawienia językowe – Języki.

Sortuj rosnąco/malejąco

Sortuje zaznaczone elementy od najwyższej wartości do najniższej lub od najniższej do najwyższej. Pola numeryczne są sortowane według wartości, a pola tekstowe w kolejności znaków. Reguły sortowania można zdefiniować, wybierając pozycje Dane – Sortuj – Opcje. Wartości domyślne definiuje się poprzez wywołanie kolejno pozycji – Ustawienia językowe – Języki.

Ikony na standardowym pasku narzędzi

Ikona

Sortuj rosnąco

Ikona

Sortuj malejąco