Przytwierdź wiersze i kolumny

Dzieli arkusz w miejscu lewego górnego rogu bieżącej komórki i powoduje, że lewej górnej części nie można przewijać.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Widok - Przytwierdź komórki - Przytwierdź wiersze i kolumny.


Przytwierdzanie wierszy lub kolumn jako główek