Szukaj wyniku

Otwiera okno dialogowe pozwalające rozwiązać równanie ze zmienną. Po wyszukiwaniu zakończonym powodzeniem zostanie wyświetlone okno dialogowe z wynikiem pozwalające wprowadzić wynik i wartość docelową bezpośrednio do komórki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Szukaj wyniku.


Ustawienia domyślne

W tej sekcji można zdefiniować zmienne wprowadzonej formuły.

Komórka formuły

W komórce zawierającej formułę należy wprowadzić odwołanie do komórki zawierającej formułę. Komórka zawiera bieżące odwołanie do komórki. Kliknięcie innej komórki arkusza powoduje wprowadzenie odwołania do niej do pola tekstowego.

Wartość docelowa

Określa wartość, którą należy uzyskać jako nowy wynik.

Komórka zmiennej

Określa odwołanie do komórki zawierającej wartość, którą należy zmienić w celu uzyskania wyniku.

Zmniejsz / Maksymalizuj

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do wielkości pola wprowadzania. Dzięki temu zaznaczenie wymaganych odwołań w arkuszu jest łatwiejsze. Ikony zmieniają się wtedy automatycznie w ikonę Maksymalizuj. Jej kliknięcie powoduje przywrócenie oryginalnego rozmiaru okna dialogowego.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona

Zmniejsz

Ikona

Maksymalizuj