Autoformatowanie

Umożliwia zastosowanie autoformatowania do zaznaczonego obszaru arkusza lub zdefiniowanie własnych stylów autoformatowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Autoformatowanie.

Na pasku Narzędzia kliknij ikonę

Ikona

Autoformatowanie


Format

Określa wstępnie zdefiniowane autoformatowanie, które zostanie zastosowane w zaznaczonym obszarze arkusza.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Dodaj

Umożliwia dodanie bieżącego formatowania zakresu co najmniej 4 x 4 komórek do listy wstępnie zdefiniowanych autoformatowań. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj Autoformatowanie.

Wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Zmień nazwę

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zmianę nazwy wybranego skryptu.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zmień nazwę Autoformatowania. Wprowadź w nim nową nazwę Autoformatowania.

Formatowanie

W tej sekcji można zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie dostępnych opcji formatowania. Aby zachować aktualne formatowanie, należy usunąć zaznaczenie odpowiedniej opcji.

Format liczb

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować format liczbowy komórek.

Krawędzie

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować format krawędzi.

Czcionka

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować czcionkę.

Deseń

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować deseń.

Wyrównanie

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować wyrównanie.

Dopasuj szer. i wys.

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować szerokość i wysokość komórek.