Styl strony

Otwiera okno dialogowe pozwalające definiować wygląd wszystkich stron dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Strona .


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Strona

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Tło

Określa grafikę lub kolor tła.

Główka

Dodaje główkę do bieżącego stylu strony. Główka jest obszarem w górnym marginesie strony, w którym można umieścić tekst lub grafikę.

Stopka

Dodaje stopkę do bieżącego stylu strony. Stopka jest obszarem w dolnym marginesie strony, w którym można umieścić tekst lub grafikę.

Arkusz

Określa elementy, które mają być uwzględnione na wydruku lub wszystkie arkusze o bieżącym stylu strony. Dodatkowo można ustalić kolejność drukowania, numer pierwszej strony oraz skalę strony.

Resetuj

Anuluje zmiany wprowadzone w bieżącej zakładce i przywraca wartości z chwili otwarcia okna dialogowego. Przy zamykaniu okna dialogowego nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.