Optymalna wysokość wierszy

Określa optymalną wysokość wybranych wierszy. Optymalna wysokość wierszy zależy od rozmiaru czcionki największego znaku w wierszu. Funkcja pozwala na użycie różnych jednostek miary.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wiersz - Optymalna wysokość wiersza.


Dodaj

Ustawia dodatkowe odstępy pomiędzy największym znakiem w wierszu i granicami komórki.

Wartość domyślna

Przywraca domyślną wartość optymalnej wysokości wiersza.