Łącze do danych zewnętrznych

Wstawia do bieżącego arkusza dane z pliku HTML, Calc, CSV lub Excel w postaci łącza. Dane muszą być zlokalizowane w określonym zakresie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Arkusz- Łącze do danych zewnętrznych.


Adres URL zewnętrznego źródła danych.

Wprowadź adres URL lub nazwę pliku zawierającego dane, które chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Enter.Tylko wtedy URL będzie żądany z sieci lub systemu plików.

Ikona notatki

Okno dialogowe importu danych z CSV pojawia się kiedy linkowany jest zewnętrzny plik CSV.


Dostępne tabele/zakresy

Określa tabelę lub zakres danych, które należy wstawić.

Aktualizuj co

Określa liczbę sekund pomiędzy przeładowaniami danych zewnętrznych do bieżącego dokumentu.