Funkcje dodatkowe

Poniżej opisano funkcje dodatkowe.

Koncepcja dodatku

Opis znajduje się także w Pomocy, w interfejsie dodatku programu LibreOffice Calc. Oprócz tego, najważniejsze funkcje wraz z parametrami opisano w pomocy .

Dołączone dodatki

LibreOffice zawiera przykłady dla interfejsu dodatków LibreOffice Calc.

Funkcje analizy - część pierwsza

Funkcje analizy - część druga

DNI.MIESIĄCA

Oblicza liczbę dni w miesiącu do podanej daty.

Składnia

DNI.MIESIĄCA(data)

Data: Data, do której należy obliczyć liczbę dni w miesiącu. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty określonym w ustawieniach regionalnych LibreOffice.

Przykład

=DNI.MIESIĄCA(A1) zwraca wartość 29, jeśli komórka A1 zawiera wartość 17.02.68, poprawny zapis daty dla lutego 1968.

DNI.ROKU

Oblicza liczbę dni w roku do podanej daty.

Składnia

DNI.ROKU(data)

Data: Data, do której należy obliczyć liczbę dni w roku. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty określonym w ustawieniach regionalnych LibreOffice.

Przykład

=DNI.ROKU(A1) zwraca wartość 366, jeśli komórka A1 zawiera wartość 29.02.68, poprawny zapis daty dla roku 1968.

LATA

Oblicza liczbę lat zawartych między dwiema datami.

Składnia

LATA(data_początkowa, data_końcowa, typ)

Data_początkowa: pierwsza data

Data_końcowa: druga data

Typ: Oblicza typ różnicy. Prawidłowe wartości: 0 (przedział) i 1 (lata kalendarzowe).

MIESIĄCE

Oblicza liczbę miesięcy zawartych między dwiema datami.

Składnia

MIESIĄCE(data_początkowa, data_końcowa, typ)

Data_początkowa: pierwsza data

Data_końcowa: druga data

Typ: Oblicza typ różnicy. Prawidłowe wartości: 0 (przedział) i 1 (miesiące kalendarzowe).

ROK.PRZESTĘPNY

Określa, czy rok jest rokiem przestępnym. Jeśli tak, zwracana jest wartość 1 (PRAWDA); w przeciwnym razie zwracana jest wartość 0 (FAŁSZ).

Składnia

ROK.PRZESTĘPNY(data)

Data: Określa, czy podana data wypada w roku przestępnym. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty.

Przykład

=ROK.PRZESTĘPNY(A1) zwraca wartość 1, jeśli komórka A1 zawiera wartość 29.02.68, zgodny z ustawieniami regionalnymi poprawny zapis daty oznaczający 29 lutego 1968.

Można także użyć =ROK.PRZESTĘPNY(DATA(1968;2;29)) lub =ROK.PRZESTĘPNY("1968-02-29") podając ciąg daty w standardzie ISO 8601.

Nigdy nie należy używać tej funkcji w zapisie amerykańskim bez cudzysłowów: ROK.PRZESTĘPNY(2/29/68), ponieważ w pierwszej kolejności zostanie podzielona liczba 2 przez 29 przez 68, a następnie zostanie obliczona funkcja ROK.PRZESTĘPNY na podstawie tej liczby traktowanej jako numer kolejny daty.

ROT13

Szyfruje ciąg znaków, przesuwając znaki o 13 pozycji w alfabecie. Po literze Z alfabet rozpoczyna się od nowa (rotacja). Ponowne zastosowanie tej funkcji do kodu wynikowego powoduje deszyfrowanie tekstu.

Składnia

ROT13(tekst)

Tekst: Ciąg znaków, który ma zostać zaszyfrowany. Formuła ROT13(ROT13(tekst)) deszyfruje kod.

TYGODNIE

Oblicza liczbę tygodni zawartych między dwiema datami.

Składnia

TYGODNIE(data_początkowa, data_końcowa, typ)

Data_początkowa: pierwsza data

Data_końcowa: druga data

Typ: Oblicza typ różnicy. Prawidłowe wartości: 0 (przedział) i 1 (liczba tygodni).

TYGODNIE.ROKU

Oblicza liczbę tygodni w roku do określonej daty. Liczba tygodni jest definiowana w następujący sposób: tydzień obejmujący dwa lata należy do roku, w którym przypada większość jego dni.

Składnia

TYGODNIE.ROKU(data)

Data: Data, do której należy obliczyć liczbę dni w roku. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty określonym w ustawieniach regionalnych LibreOffice.

Przykład

TYGODNIE.ROKU(A1) zwraca wartość 53, jeśli komórka A1 zawiera wartość 17.02.70, poprawny zapis daty dla roku 1970.

Dodatki przez LibreOffice API

Dodatki mogą zostać zaimplementowane także poprzez API LibreOffice.