Funkcje logiczne

W tej kategorii znajdują się funkcje Logiczne.

Obsługa nielogicznych argumentów w funkcjach logicznych

Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Logiczne


FAŁSZ

Zwraca wartość logiczną FAŁSZ Funkcja FAŁSZ() nie wymaga argumentów i zawsze zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

Składnia

FAŁSZ()

Przykład

=FAŁSZ() zwraca wartość FAŁSZ

=NIE(FAŁSZ()) zwraca wartość PRAWDA

I

Zwraca PRAWDĘ jeśli wszystkie argumenty to PRAWDA. Jeśli jeden z argumentów to FAŁSZ wtedy funkcja zwraca FAŁSZ.

Argumenty to wyrażenia logiczne (PRAWDA, 1<5, 2+3=7, B8<10) zwracające wartość logiczną lub macierze (A1:C3) zawierające wartości logiczne.

Składnia

I(wartość logiczna 1; wartość logiczna 2 ...wartość logiczna 30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ... LogicalValue30 są warunkami do sprawdzenia. Wszystkie warunki mogą mieć wartość PRAWDA lub FAŁSZ Jeśli jako parametr wprowadzono zakres, funkcja używa wszystkich wartości zakresu. Wynikiem jest PRAWDA, jeśli wartość logiczna we wszystkich komórkach w zakresie komórek ma wartość PRAWDA.

Przykład

Należy sprawdzić wartości logiczne wyrażeń 12<13; 14>12 i 7<6:

=I(12<13;14>12;7<6) zwraca wartość FAŁSZ.

=I(FAŁSZ; PRAWDA) zwraca wartość FAŁSZ.

JEŻELI

Wykonuje test logiczny.

Składnia

JEŻELI(Test; Wtedy_wartość; W_przeciwnym_razie_wartość)

Test jest wyrażeniem mogącym przybierać wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

Wtedy_wartość (parametr opcjonalny) jest wartością zwracaną przez funkcję, jeśli Test zwraca PRAWDA.

W_przeciwnym_razie_wartość (parametr opcjonalny) jest wartością zwracaną przez funkcję, jeśli Test zwraca FAŁSZ.

W funkcjach programu LibreOffice można nie podawać parametrów oznaczonych jako "opcjonalnych", tylko jeśli za nimi nie występują inne parametry. Na przykład w funkcji o czterech parametrach, w której dwa ostatnie parametry są oznaczone jako "opcjonalne", można nie podawać parametru 4 lub parametrów 3 i 4, ale nie można nie podawać tylko parametru 3.

Przykłady

=JEŻELI(A1>5;100;"za małe") Jeśli wartość w komórce A1 jest większa niż 5, do bieżącej komórki zostanie wprowadzona wartość 100. W przeciwnym przypadku do komórki zostanie wprowadzony opis “za małe” (bez cudzysłowów).

LUB

Zwraca PRAWDĘ jeśli co najmniej jeden argument to PRAWDA. Funkcja zwraca FAŁSZ jeśli wszystkie argumenty mają wartość FAŁSZ.

Argumenty to wyrażenia logiczne (PRAWDA, 1<5, 2+3=7, B8<10) zwracające wartość logiczną lub macierze (A1:C3) zawierające wartości logiczne.

Składnia

LUB(Wartość logiczna 1; Wartość logiczna 2 ...Wartość logiczna 30)

Wartość_logiczna1; Wartość_logiczna2; ...; Wartość_logiczna30 są to warunki do sprawdzenia. Wszystkie warunki mogą mieć wartość TRUE lub FALSE. Jeśli jako parametr wprowadzono zakres, funkcja używa wszystkich wartości zakresu.

Przykład

Należy sprawdzić wartości logiczne wyrażeń 12<11; 13>22, i 45=45.

=LUB(12<11;13>22;45=45) zwraca wartość PRAWDA.

=LUB(FAŁSZ;PRAWDA) zwraca wartość PRAWDA.

NIE

Uzupełnia (odwraca) wartość logiczną.

Składnia

NIE(Wartość logiczna)

Wartość_logiczna jest wartością, która ma zostać uzupełniona.

Przykład

=NIE(A). Jeśli A=PRAWDA, funkcja NIE(A) zwróci wartość FAŁSZ.

PRAWDA

Wartość logiczna jest ustawiana na PRAWDA. Funkcja PRAWDA() nie wymaga argumentów i zawsze zwraca wartość PRAWDA.

Składnia

PRAWDA()

Przykład

Jeśli A=PRAWDA i B=FAŁSZ:

=I(A;B) zwraca wartość FAŁSZ

=LUB(A;B) zwraca wartość PRAWDA

=NIE(I(A;B)) zwraca wartość PRAWDA

XOR

Zwraca prawdę, jeśli nieparzysta liczba argumentów ma wartość PRAWDA.

Argumenty to wyrażenia logiczne (PRAWDA, 1<5, 2+3=7, B8<10) zwracające wartość logiczną lub macierze (A1:C3) zawierające wartości logiczne.

Składnia

XOR(Wartość logiczna 1; Wartość logiczna 2 ...Wartość logiczna 30)

Przykład

=XOR(PRAWDA; PRAWDA) zwraca wartość FAŁSZ

=XOR(PRAWDA;PRAWDA;PRAWDA) zwraca wartość PRAWDA

=XOR(FAŁSZ;PRAWDA) zwraca wartość PRAWDA