Funkcje daty i godziny

Poniżej przedstawiono funkcje arkusza używane do wstawiania i edycji wartości określających daty i godziny.

Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcję - KategoriaData i godzina


Ikona notatki

Funkcje, których nazwy kończą się na .DODATKOWE lub .EXCEL2003, zwracają te same wartości, co odpowiadające im funkcje programu Microsoft Excel. Aby uzyskać wyniki oparte na standardach międzynarodowych, należy użyć funkcji o nazwie bez przyrostka,


LibreOffice wewnętrznie traktuje wartości daty i godziny jako wartości numeryczne. W przypadku przypisania do wartości daty lub godziny formatu "Liczba" wartość zostanie przekształcona na liczbę. Na przykład wartość "01.01.2000 12:00" zostanie przekształcona na liczbę 36526,5. Część całkowita liczby określa datę, natomiast część ułamkowa - godzinę. Jeśli taki typ reprezentacji numerycznej daty lub godziny nie jest odpowiedni, można odpowiednio zmienić format liczby (daty lub godziny). W tym celu należy zaznaczyć komórkę zawierającą wartość daty lub godziny, wyświetlić jej menu kontekstowe i wybrać pozycję Formatuj komórki. Zakładka Liczby zawiera funkcje służące do definiowania formatu liczb.

Podstawa daty dla dnia zerowego

Daty są obliczane jako odstępy od początkowego dnia zerowego. Dzień zerowy można ustawić tak, aby był jednym z poniższych:

Podstawa daty

Użyj

'1899-12-30'

(domyślny)

'1900-01-01'

(używana w starszym programie StarCalc 1.0)

'1904-01-01'

(używane w oprogramowaniu Apple)


Wybierz polecenie – LibreOffice Calc – Oblicz, aby wskazać bazę danych.

Ikona ostrzeżenia

W przypadku kopiowania i wklejania komórek zawierających wartości określające daty pomiędzy dwoma arkuszami, w obu dokumentach należy ustawić tę samą podstawę dat. Jeśli podstawy będą różne, wartości określające daty ulegną zmianie.


Dwie cyfry roku

W menu – LibreOffice – Ogólne odszukaj pole Rok (dwie cyfry). W tym miejscu można ustawić przedział lat, dla którego używana jest dwucyfrowa postać roku. Należy zwrócić uwagę, że zmiany tu dokonane mają wpływ na niektóre z poniższych funkcji.

Ikona notatki

Podczas wprowadzania dat w ramach formuł, ukośniki lub kreski są używane jako separatory daty oraz są interpretowane jako operatory arytmetyczne, dlatego daty wprowadzone w tym formacie nie są rozpoznawane jako daty, co też skutkuje błędnymi obliczeniami. Aby ustrzec się przed interpretacją dat w ramach formuł , należy użyć funkcji DATA, na przykład DATA(1954;7;20) lub też należy umieścić datę w cudzysłów i użyć notacji ISO 8601, na przykład "1954-07-20". Unikaj używania formatów daty zależnych ustawień regionalnych, takich jak "07/20/54". Jeśli dokument zostanie wczytany w programie z innymi ustawieniami regionalnymi, obliczenia mogą wygenerować błędy.


Funkcje

DZIEŃ.ROBOCZY

CZĘŚĆ.ROKU

DATA

DATA.RÓŻNICA

DATA.WARTOŚĆ

NR.SER.DATY

DZIŚ

ROK

TERAZ

ISO.NUM.TYG

NUM.TYG

NUM.TYG.OOO

NUM.TYG.EXCEL2003

MINUTA

MIESIĄC

NR.SER.OST.DN.MIES

DNI.ROBOCZE

DNI.ROBOCZE.NIESTAND

DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND

WIELKANOC

SEKUNDA

GODZINA

DZIEŃ

DNI

DNI.360

DZIEŃ.TYG

CZAS

CZAS.WARTOŚĆ