Funkcje według kategorii

Poniżej opisano funkcje programu LibreOffice Calc. Funkcje podzielono na kategorie logiczne Kreatora funkcji.

Baza danych

Ta sekcja zawiera funkcje obsługi danych zorganizowanych w taki sposób, że każdy wiersz zawiera jeden rekord.

Data i godzina

Poniżej przedstawiono funkcje arkusza używane do wstawiania i edycji wartości określających daty i godziny.

Finanse

Ta kategoria zawiera matematyczne funkcje finansowe programu LibreOffice Calc.

Informacja

W tej kategorii znajdują się funkcje Informacyjne.

Logiczne

W tej kategorii znajdują się funkcje Logiczne.

Matematyka

Ta kategoria zawiera funkcje matematyczne programu Calc.

Macierz

W tej kategorii znajdują się funkcje macierzowe.

Statystyka

W tej kategorii znajdują się funkcje statystyczne.

Arkusz kalkulacyjny

Poniżej przedstawiono opisy funkcji grupy Arkusz kalkulacyjny poparte przykładem.

Tekst

Niniejsza sekcja zawiera opisy funkcji tekstowych.

Dodatek

Poniżej opisano funkcje dodatkowe.