Główki/Stopki

Umożliwia zdefiniowanie i formatowanie główek i stopek.

Okno dialogowe Główki/stopki zawiera karty pozwalające na definicję główek i stopek. Jeśli w oknie dialogowym Styl strony nie została zaznaczona opcja Ta sama zawartość na stronie lewej/prawej, będą dostępne oddzielne karty dla główek i stopek na lewej stronie i na prawej stronie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Główki i stopki


Główka/Stopka

Definiuje lub formatuje główkę lub stopkę w stylu strony.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.