Funkcja MonthName [VBA]

Funkcja MonthName zwraca lokalną nazwę miesiąca z określonego miesiąca.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Month: Wartość od 1 do 12, od stycznia do grudnia, których zlokalizowana nazwa miesiąca musi zostać zwrócona.

Abbreviate: Opcjonalny. Wartość logiczna wskazująca, czy nazwa miesiąca ma być skrócona.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_MonthName

 Dim mBirthday as Integer

 mBirthday = 1

 print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)

End Sub