Funkcja WeekdayName [VBA]

Funkcja WeekdayName zwraca nazwę dnia tygodnia z określonego dnia tygodnia.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Weekday: Wartość od 1 do 7, od poniedziałku do niedzieli, której nazwa dnia tygodnia musi być obliczona.

Abbreviate: Opcjonalny. Wartość logiczna wskazująca, czy nazwa dnia tygodnia ma być skrócona.

FirstDayofWeek: Opcjonalny. Określa pierwszy dzień tygodnia.

Pierwszy dzień tygodnia:

Nazwa stała

Wartość

Opis

vbUseSystemDayOfWeek

0

Użyj ustawienia API National Language Support (NLS)

vbSun­day

1

niedziela (domyślnie)

vbMonday

2

Poniedziałek

vbTuesday

3

Wtorek

vbWednesday

4

środa

vbThursday

5

Czwartek

vbFriday

6

piątek

vbSaturday

7

sobota


Kody błędów:

Brak

Przykład:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_WeekdayName

 Dim tgf as Integer

 tgf = 6

 print tdf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)

End Sub