Funkcja Rate [VBA]

Zwraca Wartość bieżącą inwestycji wynikającą z serii regularnych płatności.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

NPer jest całkowitą liczbą okresów płatności rat rocznych.

Pmt jest płatnością dokonywaną na każdy okres.

PV jest obecną wartością pożyczki / inwestycji.

FV(opcjonalnie) jest przyszłą wartością pożyczki / inwestycji.

Należność (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.

0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;

1 - płatność jest należna na początku okresu.

Wartość_szacowana (parametr opcjonalny) określa szacowaną wartość odsetek na podstawie obliczeń iteracyjnych.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleRate

' Oblicz oprocentowanie wymagane do spłaty pożyczki w wysokości 100 000 USD

' 6 lat, z płatnościami w wysokości $1,500, wymaganymi na koniec każdego miesiąca.

 Dim mRate As Double

 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )

 print mRate' mRate oblicza się na 0,00213778025343334

End sub