Funkcja Pmt [VBA]

Oblicza stałe okresowe płatności za pożyczkę lub inwestycję.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

NPer jest całkowitą liczbą okresów płatności rat rocznych.

PV to (bieżąca) wartość gotówkowa inwestycji.

FV(opcjonalnie) jest przyszłą wartością pożyczki / inwestycji.

Należność (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.

0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;

1 - płatność jest należna na początku okresu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

REM ***** BASIC *****

Option VBASUPPORT 1

' Oblicza miesięczne płatności na pożyczkę, która ma być wypłacona w całości przez ponad 6 lat.

' Odsetki wynoszą 10% rocznie, a płatności są dokonywane pod koniec miesiąca.

Sub ExamplePmt

 Dim myPmt As Double

 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )

 print MyPmt ' jest wyliczone na -1852,58377757705

End Sub