Funkcja NPer [VBA]

Oblicza liczbę okresów dla pożyczki lub inwestycji.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Stopa oznacza okresową stopę procentową.

PMT: rata płatna okresowo.

PV to (bieżąca) wartość gotówkowa inwestycji.

FV(opcjonalnie) jest przyszłą wartością pożyczki / inwestycji.

Należność (parametr opcjonalny): określa, czy płatność przypada na początek, czy na koniec okresu.

0 - płatność jest wymagalna na koniec okresu;

1 - płatność jest należna na początku okresu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPer

 Dim period As Double

 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)

 Print period ' zwraca -12,02. Okres płatności obejmuje 12.02 okresów.

End Sub