Funkcja GlobalScope

Kod źródłowy Basic i okna dialogowe są zorganizowane w systemie bibliotek.

W Basic:

W oknach dialogowych:

Zasobniki LibraryContainer mogą istnieć zarówno na poziomie aplikacji, jak i wewnątrz każdego dokumentu. Zasobniki LibraryContainer w dokumencie Basic są wywoływane automatycznie. W celu wywołania globalnych zasobników LibraryContainer z dokumentu należy użyć słowa kluczowego GlobalScope.

Składnia:

GlobalScope

Przykład:

Przykład w dokumencie Basic

' wywołanie okna dialogowego Dialog1 w bibliotece dokumentu Standardowa

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' wywołanie okna dialogowego Dialog2 w bibliotece aplikacji Library1

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2