Funkcja GetProcessServiceManager

Zwraca ProcessServiceManager (centralny obiekt typu Uno ServiceManager).

Funkcja jest wymagana podczas realizacji instancji usługi z wykorzystaniem CreateInstanceWithArguments.

Składnia:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Przykład:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' działanie tej instrukcji jest równoważne z instrukcją:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")