Funkcja CreateUnoStruct

Tworzy wystąpienie typu struktury Uno.

W instrukcji należy używać następującej struktury:

Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property

Składnia:

oStruct = CreateUnoStruct( nazwa_typu_Uno )

Przykład:

oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )