Funkcja TwipsPerPixelY

Zwraca liczbę punktów twip określających wysokość piksela.

Składnia:

n = TwipsPerPixelY

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Przykład:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "Rozmiar piksela: " & TwipsPerPixelX() & " punktów twip * " & TwipsPerPixelY() & " punktów twip ",0,""

End Sub