Funkcja Environ

Zwraca wartość zmiennej środowiskowej w postaci ciągu. Zmienne środowiskowe zależą od typu posiadanego systemu operacyjnego.

Składnia:

Environ (zmienna_środowiskowa As String)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Zmienna_środowiskowa: Zmienna środowiskowa, której wartość należy zwrócić.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Katalog plików tymczasowych:"

End Sub