Funkcja GetSystemTicks

Zwraca liczbę taktów systemowych dostarczanych przez system operacyjny. Funkcja ta jest używana w celu optymalizacji pewnych procesów.

Składnia:

GetSystemTicks()

Zwracana wartość:

Long

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "Pauza trwała " & "" & lTick & ,0," taktów systemowych"

End Sub