Funkcja StrReverse [VBA]

Zwraca ciąg znaków (String) z odwróconą kolejnością znaków.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

StrReverse (Tekst1 As String)

Zwracana wartość:

Ciąg znaków

Parametry:

Text1: Wyrażenie tekstowe, które chcesz odwrócić kolejność znaków.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleReverse

 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"

End Sub