Funkcja StrComp

Porównuje dwa ciągi i zwraca wartość całkowitą oznaczającą wynik porównania.

Składnia:

StrComp (tekst1 As String, tekst2 As String[, porównanie])

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametr:

Tekst1: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu

Tekst2: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu

Porównanie: Opcjonalny parametr określający sposób porównania. Jeśli parametr Porównanie = 1, podczas poszukiwania rozróżniane są małe i wielkie litery. Jeśli parametr Porównanie = 0, podczas poszukiwania nie są rozróżniane małe i wielkie litery.

Zwracana wartość

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub