Funkcja Len

Zwraca liczbę znaków w ciągu lub liczbę bajtów wymaganych do przechowania zmiennej.

Składnia:

Len (tekst As String)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg lub zmienna innego typu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM Zwraca 9

End Sub