Funkcja InStr

Zwraca położenie ciągu w innym ciągu.

Funkcja Instr zwraca położenie, gdzie odnaleziono zgodny ciąg. Jeśli ciąg nie został odnaleziony, zwracana jest wartość 0.

Składnia:

InStr ([start As Long,] tekst1 As String, tekst2 As String[, porównanie])

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Start: Wyrażenie numeryczne określające miejsce w ciągu, gdzie rozpoczyna się określony podciąg. W przypadku pominięcia tego parametru wyszukiwanie rozpoczyna się od pierwszego znaku ciągu. Maksymalna dozwolona wartość wynosi 65535.

Tekst1: Ciąg, który ma zostać przeszukany.

Tekst2: Poszukiwany ciąg.

Porównanie: Opcjonalne wyrażenie numeryczne definiujące typ porównania. Parametr ten może mieć wartość 0 lub 1. Domyślna wartość 1 oznacza, że podczas poszukiwania nie są rozróżniane małe i wielkie litery. Wartość 0 oznacza, że podczas poszukiwania rozróżniane są małe i wielkie litery.

W celu uniknięcia błędu wykonania nie należy ustawiać parametru porównania w przypadku pominięcia pierwszego zwracanego parametru.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

    sInput = "Office"

    iPos = Instr(sInput,"c")

    Print iPos

End Sub