Funkcja ConvertFromURL

Przekształca nazwę pliku w notacji URL na nazwę systemową.

Składnia:

ConvertFromURL(nazwa_pliku)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

nazwa_pliku: Nazwa pliku w postaci ciągu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

PlikSystemowy$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$