Instrukcja RSet

Wyrównuje ciąg w zmiennej do prawej strony lub kopiuje zmienną typu zdefiniowanego przez użytkownika do innej zmiennej.

Składnia:

RSet tekst As String = tekst lub RSet zmienna1 = zmienna2

Parametry:

Tekst: Dowolna zmienna zawierająca ciąg znaków.

Tekst: Ciąg, który ma zostać wyrównany do prawej strony zmiennej.

Zmienna1: Zmienna zdefiniowana przez użytkownika będąca miejscem docelowym dla zmiennej kopiowanej.

Zmienna2: Zmienna zdefiniowana przez użytkownika, która ma zostać skopiowana do innej zmiennej.

Jeśli ciąg jest krótszy niż długość zmiennej, funkcja RSet wyrównuje ciąg w obrębie tej zmiennej. Pozostałe znaki ciągu są zastępowane spacjami. Jeśli ciąg jest dłuższy niż zmienna, znaki wykraczające poza jej długość są obcinane, a pozostałe są wyrównane do prawej w obrębie tej zmiennej.

Instrukcja RSet pozwala także na przypisywanie zmiennych typu zdefiniowanego przez użytkownika do innych.

Poniższy przykład wykorzystuje instrukcje RSet i LSet do modyfikacji wyrównania ciągu do lewej i do prawej strony.

Przykład:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Wyrównanie tekstu "SBX" do prawej w obrębie 40-znakowego ciągu

  ' Gwiazdki zostaną zastąpione spacjami

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Wyrównanie tekstu "SBX" do lewej w obrębie 40-znakowego ciągu

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub