Funkcja LTrim

Usuwa wszystkie spacje znajdujące się na początku ciągu.

Składnia:

LTrim (tekst As String)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Tekst: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu.

Użycie tej funkcji pozwala na usunięcie spacji znajdujących się na początku ciągu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub