Funkcja Lcase

Przekształca wszystkie wielkie litery ciągu na małe litery.

Zobacz także: Funkcja UCase

Składnia:

LCase (tekst As String)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg, który ma zostać przekształcony.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' Zwraca "las vegas"

    Print UCase(sVar) ' Zwraca "LAS VEGAS"

End Sub