Edycja zawartości ciągu

Poniższe funkcje pozwalają na edycję, formatowanie i wyrównywanie zawartości ciągów. Operator & służy do łączenia ciągów.

Funkcja Format

Przekształca liczbę na ciąg, a następnie formatuje go zgodnie z określonym wzorcem.

Funkcja Lcase

Przekształca wszystkie wielkie litery ciągu na małe litery.

Funkcja Left.

Zwraca określoną liczbę znaków (od lewej) ciągu.

Instrukcja LSet

Wyrównuje ciąg w zmiennej do lewej strony lub kopiuje zmienną typu zdefiniowanego przez użytkownika do innej zmiennej typu zdefiniowanego przez użytkownika.

Funkcja LTrim

Usuwa wszystkie spacje znajdujące się na początku ciągu.

Funkcja Mid, Instrukcja Mid

Zwraca określony fragment ciągu (funkcja Mid) lub zamienia fragment ciągu innym ciągiem (instrukcja Mid).

Funkcja Right

Zwraca "n" znaków ciągu (licząc od prawej strony).

Instrukcja RSet

Wyrównuje ciąg w zmiennej do prawej strony lub kopiuje zmienną typu zdefiniowanego przez użytkownika do innej zmiennej.

Funkcja RTrim

Usuwa spacje znajdujące się na końcu ciągu.

Funkcja Trim

Usuwa wszystkie spacje znajdujące się na końcu ciągu.

Funkcja UCase

Przekształca wszystkie małe litery ciągu na wielkie litery.

Funkcja Split

Zwraca tablicę podciągów z wyrażenia w postaci ciągu.

Funkcja Join

Zwraca ciąg z określonej liczby podciągów umieszczonych w tablicy ciągów.

Funkcja ConvertToURL

Przekształca systemową nazwę pliku na nazwę w notacji URL.

Funkcja ConvertFromURL

Przekształca nazwę pliku w notacji URL na nazwę systemową.