Funkcja String

Tworzy ciąg zgodnie z określonym znakiem lub pierwszym znakiem wyrażenia ciągu przekazanego do funkcji.

Składnia:

String (n As Long, {wyrażenie As Integer | znak As String})

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

n: Wyrażenie numeryczne wskazujące liczbę znaków w ciągu wynikowym. Maksymalna dozwolona wartość wynosi 65535.

Wyrażenie: wyrażenie numeryczne definiujące kod ASCII dla znaku.

Znak: Dowolny pojedynczy znak używany do utworzenia ciągu wynikowego lub dowolny ciąg, z którego użyty jest tylko pierwszy znak.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub