Funkcja ChrW [VBA]

Zwraca znak Unicode, który odpowiada określonemu kodowi znaków.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

ChrW(wyrażenie As Integer)

Zwracana wartość:

String

Parametry:

Expression: Zmienne liczbowe reprezentujące poprawną 16-bitową wartość Unicode (0-65535). Pusta wartość zwraca kod błędu 5. Wartość poza zakresem [0,65535] zwraca kod błędu 6.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

6 Przepełnienie

Przykład:

Sub ExampleChrW

 ' Ten przykład wstawia grecką literę Alpha i Omega w ciągu znaków.

 MsgBox "From "+ ChrW(913)+" to " + ChrW(937)

 ' Wynik pojawia się w oknie dialogowym jako: Od Α do Ω

End Sub